Další nabízené služby


Na základě požadavků klienta pomůžeme s úpravou dokumentů ve Wordu či OpenOffice. Vytvoříme také PPT prezentace s originální, ale střídmou grafikou. Kromě PPT prezentací můžeme připravit i prezentace v PDF například v typografickém systému LaTex.

Nabízíme přípravu odborných článků dle specifických požadavků periodik (LaTeX, MS Office, OpenOffice). Součástí přípravy je i úprava grafických podkladů (obrázky, grafy, tabulky) do požadované kvality.

Napadá vás ještě něco jiného, s čím vám můžeme pomoci? Neváhejte se na nás obrátit.