Monografie


Biomedicínská informatika V. Metody molekulární biologie a bioinformatiky
Zvárová Jana, Karolinum 2013, www.cupress.cuni.cz

Monografie


Biomedicínská statistika I. Základy statistiky pro biomedicínské obory
Zvárová Jana, Karolinum 2011, www.cupress.cuni.cz

Monografie


Biomedicínská informatika IV. Data a znalosti v biomedicíně a zdravotnictví
Zvárová Jana, Lhotská Lenka, Karolinum 2010, www.cupress.cuni.cz


Biomedicínská informatika III. Systémy pro podporu lékařského rozhodování
Zvárová Jana, Valenta Zdeněk, Svačina Štěpán, Karolinum 2009, www.cupress.cuni.czObálky knih

Biomedicínská statistika IV. Základy statistiky v prostředí R
Zvára Karel, Karolinum 2013, www.cupress.cuni.cz

Monografie


Biomedicínská informatika V. Metody molekulární biologie a bioinformatiky
Zvárová Jana, Karolinum 2013, www.cupress.cuni.cz


Monografie