Nabízíme tvorbu jednoduché grafiky a webdesignu


Díky našim zkušenostem vám pomůžeme prezentovat výsledky vaší práce například formou posterů na konference. Dále nabízíme i přípravu propagačních tiskovin, letáků a přípravu sborníků z konferencí. Sborníky abstrakt nebo celých příspěvků připravíme včetně grafického návrhu obálky a designu vnitřních stránek. Dále nabízíme také tvorbu vizitek, brožur a katalogů.

Nabízíme přípravu jednoduchých webových stránek včetně grafického návrhu. Vizuální podoba internetové prezentace je velmi důležitá a velmi často návštěvníka povzbudí nebo odradí od dalšího prohlížení. Internetové stránky by měly být proto přehledné, logicky správně uspořádané bez zbytečných efektů a přehnaných barevných kompozic. Samozřejmostí je využití kaskádových stylů a javascriptu.

Zatím co u jednodušších zakázek jako například sazby bakalářských a diplomových prací je možná pouze elektronická komunikace, u monografií, sborníků a webových stránek preferujeme osobní setkání pro získání konkrétní představy o vašich požadavcích.