Ceník DTP prací

Přesná cena se odvíjí od kvality dodaných podkladů, rozsahu zakázky a požadované doby zpracování. Pro orientační výpočet ceny formátování závěrečných prací (semestrální, bakalářské, diplomové, disertační práce) můžete použít následující formulář.

Výpočet přibližné ceny formátování závěrečné práce
Počet stran dokumentu
Počet obrázků v dokumentu   
Počet tabulek v dokumentu
Počet vzorců v dokumentu
Celková cena dokumentu


Standardní doba zpracování zakázky je do 5 dní. V případě zájmu lze za příplatek zkrátit dobu zpracování a/nebo překreslit dodané obrázky.

Ceník dalších služeb

Ceny za formátování monografií, formátování a grafický design časopisů a sborníků jsou předmětem individuální kalkulace na základě požadavků klienta.

Ceník ostatních služeb
Poster od 400,- Kč               Web    od 2000,- Kč
Vizitka od 100,- Kč   Leták od 200,- Kč
Grafický návrh razítka    od 100,- Kč   Překreslení obrázku   od 50,- Kč