Nabízíme DTP práce

Díky několikaletým zkušenostem se zpracováním dokumentů nabízíme širokou škálu DTP prací (z anglického Desktop Publishing, označuje zpracování a přípravu podkladů pro realizaci tištěné zakázky) od sazby závěrečných prací (bakalářské, diplomové, disertační apod.), grafickou a typografickou úpravu sazby monografií, práci s obrázky ve vektorových formátech, tabulkami a vzorci. Pro sazbu používáme převážně typografický systém LaTeX.

Samozřejmostí je příprava tiskových dat v souladu s normou PDF/X-1a. Kromě přípravy tiskových dat, nabízíme i tvorbu dokumentů, jejichž distribuce probíhá elektronickou formou. Nejvhodnější formát pro přípravu jak tiskových dat tak elektronických je souborový formát PDF společnosti Adobe. Výhodou je, že může obsahovat text, obrázky, tabulky i vzorce přičemž jeho zobrazení bude na všech zařízeních stejné a to nezávisle na použité platformě.

Nabízíme sazbu jednoduchých i složitých dokumentů

Nabízíme sazbu a úpravu od jednoduchých tiskovin až po tiskoviny složitějšího charakteru včetně tabulek, grafů, schémat apod. Máme zkušenosti s přípravou monografií, sborníků z konferencí i s pravidelně vydávanými elektronickými časopisy. 

Abychom zakázku zpracovali co nejlépe a nejefektivněji, v co nejkratší možné době, potřebujeme mít k dispozici co nejkvalitnější zadání/podklad, ze kterého budeme vycházet.

Jaké požadujeme podklady:

  1. Imprimované texty (text by měl být již zkorigován jak po stylistické tak po jazykové stránce) ve Wordu nebo v OpenOffice formátu.
  2. V textu již nesmí být žádné revizní poznámky, poznámky formou grafických prvků.
  3. V případě tvorby grafů požadujeme hodnoty grafů v elektronické podobě (typicky formát Excel).
  4. Pokud má dokument obsahovat obrázky, požadujeme je dodat samostatně, tedy ne jako součást textového dokumentu. Obrázky musí být v dostatečné kvalitě a rozlišení. Případně vám můžeme v rámci dalších služeb nabídnout překreslení obrázků.